Wie is Smartmaster?

Smartmaster is een Timing FWD>> innovatieproject. Na gekeken te hebben welke waardes ontsloten kunnen worden door het toepassen van de nieuwste technieken is het idee voor Smartmaster geboren. Juridisch specialisten besteden veel tijd aan het lezen en bijhouden van de laatste wet-, regelgeving en jurisprudentie. Zo hebben grote kantoren mensen in dienst die de grote hoeveelheid aan informatie doorakkeren en op waarde inschatten. Een tijdrovende en dure exercitie.

Machine Learning, en specifiek Text Mining, zorgt ervoor dat grote hoeveelheden tekst geprocessed kunnen worden. Algoritmes begrijpen de betekenis van woorden, kennen synoniemen maar ook de domeinen en hiërarchie van gebruikte termen. De verdere ontleding van de zinnen, zorgt voor een weging met zinsdeel zodat door de applicatie begrepen wordt wat met de vraag bedoeld. Anderzijds ontleden we ook de documenten in de database. De vergelijking van beide activiteiten zorgt voor spitse en relevante verwijzingen. De juridisch specialist bespaart hiermee tijd en energie om deze vervolgens extra te besteden aan de strategie/tactiek van de zaak.

Omdat HR-professionals in hun werk de moeilijkheid hebben cao’s te moeten interpreteren, die allemaal een andere opbouw kennen, kost ook dit veel tijd. Ook al wil men het juiste doen, door het verteren van de grote hoeveelheid ietwat weinig gestructureerde informatie is dat soms lastig. Smartmaster helpt de professional zodat werkzaamheden zich meer op de inhoud richten en niet op de zoektocht gefocust is. 

Smartmaster is door koppelingen met betrouwbare bronnen van deze documenten, altijd up-to-date.

Timing FWD>>

A FWD>> state of mind

Timing FWD>> is de projectorganisatie van Timing, ’s lands vijfde uitzendspeler. Doordat de wereld steeds sneller verandert en businesses gedisrupt worden door nieuwe initiatieven is de projectorganisatie gevormd. FWD>> heeft ten doel nieuwe Business Modellen te ontwerpen en vervolgen te ontwikkelen. We beginnen altijd vanuit de waarde die ontstaat door de veranderende omgevingsfactoren en het toepassen van nieuwe technologie. 

Om die waarde te achterhalen wordt zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan en gedurende de ontwikkeling van het project blijven we valoriseren met de beoogd gebruikers. Nagenoeg in alle gevallen vormt FWD>> de spil in een netwerk van data scientists, UX-designers, developers en growth hackers. Team FWD>> verbindt, past toe en versnelt.